15 เกทส์ เอกมัย – รามอินทรา | แบบแปลน

บ้านเดี่ยว – 15 เกสท์ แบบบ้าน A

 • 3 + 1 ห้องนอน
 • 4 ห้องน้ำ
 • 1 ห้องน้ำรับแขก
 • ขนาดพื้นที่ดิน 59.3 ตารางวา
 • ขนาดพื้นที่ใช้สอย 350 ตารางเมตร

แบบบ้าน A ชั้น 1

 1. พื้นที่จอดรถ
 2. ห้องน้ำรับแขก
 3. ห้องรับแขก
 4. ห้องรับประทานอาหาร
 5. ครัวฝรั่ง
 6. ห้องเก็บของ
 7. ห้องเก็บปั้มน้ำ
 8. ครัวไทย
 9. ห้องซักล้าง
 10. ห้องน้ำแม่บ้าน
 11. ห้องพักแม่บ้าน
 12. ห้องทิ้งขยะ

แบบบ้าน A ชั้น 2

 1. ห้องนอนใหญ่
 2. ห้องแต่งตัว
 3. ห้องน้ำ
 4. ห้องนอน 2
 5. ห้องน้ำ 2
 6. ระเบียง

แบบบ้าน A ชั้น 3

 1. ห้องนอนใหญ่ 3
 2. ห้องแต่งตัว 3
 3. ห้องนอนใหญ่ 4
 4. ห้องนอน 4
 5. ระเบียง

บ้านเดี่ยว – 15 เกสท์ แบบบ้าน B

 • 3+1 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 1 ห้องน้ำรับแขก
 • ขนาดพื้นที่ดิน 59.3 ตารางวา
 • ขนาดพื้นที่ใช้สอย 350 ตารางเมตร

แบบบ้าน B ชั้น 1

 1. พื้นที่จอดรถ
 2. ห้องน้ำรับแขก
 3. ห้องรับแขก
 4. ห้องรับประทานอาหาร
 5. ครัวฝรั่ง
 6. ห้องเก็บของ
 7. ห้องเก็บปั้มน้ำ
 8. ครัวไทย
 9. ห้องซักล้าง
 10. ห้องน้ำแม่บ้าน
 11. ห้องพักแม่บ้าน
 12. ห้องทิ้งขยะ

แบบบ้าน B ชั้น 2

 1. ห้องนอนใหญ่
 2. ห้องแต่งตัว
 3. ห้องน้ำ
 4. ห้องนอน 2
 5. ห้องน้ำ 2
 6. ระเบียง

แบบบ้าน B ชั้น 3

 1. ห้องนอนใหญ่ 3
 2. ห้องแต่งตัว 3
 3. ห้องนอนใหญ่ 4
 4. ห้องนอน 4
 5. ระเบียง

บ้านเดี่ยว – 15 เกสท์ แบบบ้าน C

 • 3+1 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 1 ห้องน้ำรับแขก
 • ขนาดพื้นที่ดิน 59.3 ตารางวา
 • ขนาดพื้นที่ใช้สอย 350 ตารางเมตร

บ้านเดี่ยว – 15 เกสท์ แบบบ้าน D

 • 3+1 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 1 ห้องน้ำรับแขก
 • ขนาดพื้นที่ดิน 59.3 ตารางวา
 • ขนาดพื้นที่ใช้สอย 350 ตารางเมตร